Chortycia Biuro Podróży

Mobile Menu

Wybierz język

Nasi Konsultanci

Kursy średnie NBP
z dnia: 2018-12-17

W najbliższym czasie

Przewodnik

Zobacz również:

Artykuły

EgerWycieczki do Budapesztu i Egeru Eger jest pięknym miastem o bogatej historii położonym u podnóży Gór Bukowych. Eger jest dość popularnym miejscem turystycznym, które oferuje wiele atrakcji i można tam znaleźć wiele ciekawych zabytków. Oprócz tego tłumy przyciągają baseny termalne i jest doskonałą bazą wypadową w Góry Bukowe. Wąskie uliczki w centrum miasta zachwycą każdego gościa, zwłaszcza wieczorem, gdy oświetlone są ważniejsze zabytki miasta. Eger jest również znanym ośrodkiem produkcji wina. Najbardziej znanym rodzajem jest wino czerwone - Krew Byka. Do najważniejszych zabytków miasta należą - bazylika, zamek i minaret. W centrum miasta warto zobaczyć plac Dobo Stefana z pięknym kościołem minoryckim. Możesz odwiedzić to miasto podczs wycieczki do Budapesztu i Egeru.

Znaczenie Egeru zaczęło rosnąć na początku XI wieku. Podczas panowania pierwszego chrześcijańskiego węgierskiego króla Stefana I powstała pierwsza diecezja i zbudował pierwszą katedrę (na miejscu dzisiejszego zamku). W tym czasie miasto zaczęło rozwijać się i Eger stał się ważnym ośrodkiem religijnym na Węgrzech. W latach 1596-1687 Eger był pod turecką okupacją, stając się centrum osmańskiej prowincji. Z tamtych czasów zachował się jeden z bardziej rozpoznawalnych budynków miasta - minaret, który jest odwiedzany podczas wycieczki do Budapesztu i Egeru. Następną władzą co sprawowała rządy nad miastem byli Habsburgowie i powróciła za ich czasów na węgierskie ziemie wiara chrześcijańska. Za Habsburgów miasto ponownie zaczyna się rozwijać. W XVIII wieku wybudowano wiele nowych budynków w stylu barokowym, rokoko i neoklasycystycznym (katedra, liceum, itp.). W 1804 powstało arcybiskupstwo w Egerze. Miasto również trawiły duże pożary, które wybuchały w 1800 i 1827 roku. Nie ominęła miasta też epidemia cholery w roku 1831. Podczas budowy głównej linii kolejowej z Budapesztu do Miszkolca ominięto Eger, co zatrzymało rozwój miasta. Dzięki temu też miasto w dużej mierze zachowało swój historyczny wygląd i dziś odwiedzają je tłumy turystów. Eger leży na uboczu, daleko od głównych dróg i dlatego możemy tu znaleźć spokój. Zapraszamy na wycieczki do Budapesztu i Egeru.

Zamek - ma bezpośrednie związki z Polską. Tutaj w czasie II wojny światowej przebywali Polacy internowani po klęsce wrześniowej. W XI wieku istniała katedra z pałacem biskupim, na jej ruinach zbudowano zamek, który wsławił się heroiczną obroną przed Turkami w 1552 roku. Wydarzenia te opisał Geza Gardonyi, odpowiednik naszego Henryka Sienkiewicza, w powieści historycznej „Gwiazdy Egeru”. Jego grób na terenie wzgórza zamkowego jest licznie odwiedzany przez Węgrów. Podobnie jak ruiny średniowiecznej rotundy wybudowanej za czasów św. Stefana. Turystów z Polski przyciągają mury, baszty, kazamaty, piękne widoki z tarasów, barwne legendy opowiadane przez miejscowych przewodników. Jest to stały punkt podczas wycieczki do Budapesztu i Egeru.

Bazylika (archikatedra) – to jeden z najważniejszych kościołów na trasie wycieczki do Budapesztu, a zarazem trzecia co do wielkości świątynia na Węgrzech. Zbudowana została w latach trzydziestych XIX wieku w stylu klasycystycznym. Do świątyni prowadzą monumentalne schody ozdobione rzeźbami świętych Stefana i Władysława oraz apostołów Piotra i Pawła. Fasadę zdobi sześć ogromnych kolumn oraz figury Wiary, Nadziei i Miłości na szczycie. Płaskorzeźbione drzwi przedstawiają historie Węgier i Kościoła. Nad nawa główną dominuje potężna kopuła, po bokach stoją wysokie na 54 m, kwadratowe wieże zwieńczone mniejszymi kopułami. Obok bazyliki wznosi się pałac arcybiskupi z XVIII wieku, który mieści ciekawe muzeum archidiecezjalne.

Liceum – imponujący gmach był budowany między 1765 i 85 z inicjatywy arcybiskupa Esterhazy'ego z przeznaczeniem na uniwersytet. Łączy w sobie styl barokowy i klasycystyczny. Zachwyca przepięknymi wnętrzami, zwłaszcza rokokową biblioteką. Ozdobiona jest wielkim freskiem przedstawiającym sobór trydencki. Wielką atrakcją dla turystów jest obserwatorium astronomiczne wyposażone w ówczesne angielskie instrumenty badawcze. Miało być częścią katedry astronomii przyszłego uniwersytetu. Austriacy nie pozwolili na otwarcie wyższej uczelni, gdyż obawiali się, że zamieni się w ośrodek narodowej konspiracji. Ostatecznie ulokowano tam liceum o statucie szkoły półwyższej. Liceum zawiera się w programie wycieczki do Budapesztu i Egeru.

Kościół minorytów pw. św. Antoniego – Polacy internowani w czasie II wojny światowej i mieszkający na zamku chodzili tutaj na coniedzielną msze święta. Znajduje się na Pacu Dobo. Wybudowany został w XVIII wieku w stylu barokowym. We wnętrzu znajdują się relikwie św. Barbary.

Przedsiębiorstwo Turystyczno-Transportowe Chortycia
Pl. Na Bramie 8, 37-700 Przemyśl
NIP 795-000-51-39, REGON-EKD 650023845-6023
ING Bank Śląski SA O/Przemyśl, Konto: 45 1050 1546 1000 0022 9095 1777
© Biuro Podróży Chortycia
Wycieczki do Budapesztu