Chortycia Biuro Podróży

Mobile Menu

Wybierz język

Nasi Konsultanci

Kursy średnie NBP
z dnia: 2018-12-17

W najbliższym czasie

Wybierz kierunek wycieczki:

Zobacz również:

Artykuły

Współpraca polsko-węgierskaKraków Niemałą rolę w utrzymaniu bardzo dobrych stosunków między bratnimi narodami Węgrów i Polaków odgrywa współpraca w ramach partnerstwa miast. Podam kilka przykładów. Budapeszt współpracuje z Krakowem i Warszawą. Umowa z Krakowem została podpisana w 2005 roku i dotyczyła współpracy kulturalnej oraz wymiany doświadczeń w dziedzinie renowacji zabytków. Efektem były liczne wystawy fotograficzne, malarskie i muzealne oraz koncerty. Odbył się, cieszący się wielkim prestiżem, Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej, na którym gościł główny architekt Budapesztu. Uwieńczeniem współpracy było ponowne otwarcie w Krakowie Konsulatu Generalnego Węgier. W tym samym roku co Kraków została podpisana umowa z Warszawą. Oba miasta połączył podobny potencjał ludnościowy (ok. 1,7 mln mieszkańców) i rola stolic państwowych. Przedmiotem współpracy stała się przede wszystkim gospodarka i budownictwo miejskie oraz turystyka. Czwartym co do wielkości miastem Węgier jest Miszkolc. Liczy około 165 tys. mieszkańców i słynie z kąpielisk termalnych w grotach oraz z tradycji hutniczych. Dlatego już w 1973 r. nawiązał współpracę z Katowicami. W jej ramach odbywają się koncerty, spektakle teatralne, zawody sportowe, konferencje. Oba miasta uczestniczą w organizowanych u siebie targach turystycznych.

Warszawa Eger to średniej wielkości węgierskie miasto położone u podnóża Gór Bukowych. Szczyci się pięknym położeniem na wzgórzach, tysiącletnią historią i tradycjami winiarskimi. Wśród licznych zabytków w pierwszej kolejności wymienia się zamek, bazylikę i piwnice winiarskie, w dalszej pałac biskupi, minaret i kościoły. Aż 170 zabytków zachowało się z czasów historycznych w niezmienionym stanie. Miasto przeżyło liczne oblężenia oraz okupację turecką. W egerskim zamku w czasie II wojny światowej przebywali internowani żołnierze z okupowanej Polski. Bardzo podobnym miastem jest Przemyśl po polskiej stronie Karpat. Położony na wzgórzach szczyci się ponad trzystoma zabytkami. Ma bazylikę, nad którą dominuje zamek, dwa pałace biskupie (rzymsko- i greckokatolicki). Kiedyś na stokach Winnej Góry uprawiano winorośl i wyrabiano wino mszalne na potrzeby miejscowych parafii i klasztorów. Odpowiednikiem egerskich piwnic są podziemia pod rynkiem. Z tą różnicą, że oprócz wina trzymano w nich jeszcze kiszoną kapustę. Z tych oczywistych powodów w 2003 roku Eger związał się z Przemyślem. Połączyła je podobnie burzliwa i długa historia, topografia, wielkość, ilość i ranga zabytków.

Sárospatak leży 180 km od Krosna. Historia współpracy między nimi sięga średniowiecza. Wtedy już działał szlak winny łączący region tokajski z Krakowem przez Koszyce, Bardejów i Krosno. Miasta podpisały umowę o współpracy w 2007 roku. W jej ramach odbywają się Dni Przyjaźni Polsko – Węgierskiej oraz Festiwal Kultur Pogranicza "Karpackie Klimaty". Polacy odwiedzają Sárospatak, aby zwiedzić zamek Rakoczego i skorzystać z kąpieli w gorących źródłach termalnych. Węgrzy odwiedzają hutę szkła w Krośnie i skansen przemysłu naftowego w Bóbrce oraz zwiedzają zamek Kamieniec w Odrzykoniu. Niedaleko Szarospatak leży Tokaj, słynący ze swoich głębokich piwnic i wybornych win. Miasto zaprzyjaźniło się także z Krosnem, choć oficjalnej umowy jeszcze (2015r.) nie podpisało.

Katowice W partnerstwie miast dużą role odgrywają Polacy mieszkający na stałe na Węgrzech. Oni inicjują pierwsze kontakty między instytucjami, są tłumaczami i przewodnikami, tworzą bratni klimat. Ocenia się, że na Węgrzech żyje około dziesięć tysięcy Polaków. W większości są to potomkowie uchodźców cywilnych i wojskowych z czasów II wojny światowej. Było ich około 140 tys. Cieszyli się tutaj wieloma swobodami, mogli uczęszczać do własnych szkół. Po wojnie w większości wrócili do kraju. Dziś, ci co pozostali, skupili się w dwóch organizacjach polonijnych: Stowarzyszeniu Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha oraz Polskim Stowarzyszeniu Kulturalnym im. Józefa Bema. Dzięki porozumieniu obu organizacji w 1998 roku Polonia odzyskała Dom Polski w Budapeszcie. Jego historia zaczęła się w latach międzywojennych, kiedy w stolicy Węgier konsekrowano Kościół Polski. Poświęcił go nuncjusz apostolski, a konsekrował prymas kard. August Hlond. Wtedy też obok kościoła zbudowano w 1932 roku Dom Polski, nazywany wówczas Schroniskiem Polskim. Dziś Dom stał się miejscem licznych spotkań delegacji miejskich, owocem czego było podpisywanie umów o partnerstwie.

Przedsiębiorstwo Turystyczno-Transportowe Chortycia
Pl. Na Bramie 8, 37-700 Przemyśl
NIP 795-000-51-39, REGON-EKD 650023845-6023
ING Bank Śląski SA O/Przemyśl, Konto: 45 1050 1546 1000 0022 9095 1777
© Biuro Podróży Chortycia
Wycieczki do Budapesztu