Chortycia Biuro Podróży

Mobile Menu

Wybierz język

Nasi Konsultanci

Kursy średnie NBP
z dnia: 2018-12-17

W najbliższym czasie

Wybierz kierunek wycieczki:

Zobacz również:

Artykuły

Zasłużony dla Węgier i BudapesztuIstván Széchenyi István Széchenyi był węgierskim politykiem-reformatorem i pisarzem, który miał olbrzymi udział w kształtowaniu nowoczesnej świadomości narodowej Węgrów. Pochodził ze znanej i starej rodziny Széchenyi. Jego ojciec był założycielem Węgierskiej Biblioteki Narodowej oraz Węgierskiego Muzeum Narodowego. Miał dwóch starszych braci i dwie starsze siostry. Dzieciństwo spędził we Wiedniu oraz na węgierskiej posiadłości w Nagycenk. Otrzymał wykształcenie w szkołach prywatnych, po czym wstąpił do armii. Podczas pobytu w wojsku brał udział w wojnach napoleońskich. W roku 1826 porzucił służbę, gdzie awansował do stopnia porucznika i zajął się polityką. W tym czasie wiele podróżował po Europie, gdzie zdobył wiele kontaktów i znajomości. Duże wrażenie zrobiła na nim modernizacja Wielkiej Brytanii, w porównaniu do konserwatywnych Węgier. Podróże właśnie ukształtowały w dużej mierze jego poglądy polityczne

Batiarzy na lwowskich ulicach Széchenyi zdobył popularność w roku 1825, gdy swój cały roczny dochód z majątkow przeznaczył na Węgierską Akademię Nauk. W 1827 roku zorganizował „Namzeti Kaszin” - węgierskie forum patriotyczne, które odegrało niesłychanie dużą role w późniejszych reformach politycznych. Uczestniczyli w nich reformaci różnych nurtów. Społeczeństwo wspierało działanie Istvana po publikacji jego prac „Hitel” i „Stadium” skierowanych do dworzan. Krytykował dworski konserwatyzm i nawoływał do skasowania wielu feudalnych przywilejów. Uważał, że takie działania przyczynią się do postępu modernizacji kraju.

W swoich pracach nie nawoływał do wyjścia Węgier ze składu imperium i krytykował nacjonalizm, gdyż był on dla niego niebezpieczny ze względu na wielonarodowy charakter cesarstwa. Széchenyi uważał, że politycy powinni skoncentrować się na rozwoju ekonomicznym, społecznym i kulturalnym, a także na rozwoju infrastruktury transportowej. Chciał również uregulować koryto Dunaju od Budapesztu do Morza Czarnego, gdyż powodzie zagrażały mieszkańcom nadrzecznych terenów i były niebezpieczne dla żeglugi śródlądowej. Tylko dzięki budowie wałów Dunaj mógł stać się handlową arterią. Swoje projekty ekonomiczne lobbował przy dworze wiedeńskim i został wyznaczony jako przedstawiciel urzędu na ich realizację. Jeździł również do Stambułu z misjami dyplomatycznymi. Jeszcze jedną wielką inicjatywą Széchenyi było przetworzenie Budapesztu (w tamtych czasach jeszcze Budy i Pesztu) w polityczne, ekonomiczne i kulturalne centrum Węgier. Był inicjatorem Budowy pierwszego mostu kamiennego łączącego Budę z Pesztem, który nazwany został jego imieniem. To połączenie znacznie ułatwiło poruszanie się i przyczyniło się do połączeniu obu miast w jeden Budapeszt.

Rewolucja węgierska W pewnym momencie węgierskie społeczeństwo podzieliło się na zwolenników Lajosa Kossuth i Istvána Széchenyi. Na początku rewolucji węgierskiej w 1848 roku Széchenyi dostrzegł w niej szansę na rozwój Węgier i otrzymał posadę ministra transportu. Gdy konflikt z cesarzem zaostrzył się postanowił zrezygnować z urzędu, gdyż był lojalny wobec imperium. Po tych wydarzeniach przeżył mocny stres i wyjechał z Budapesztu na leczenie. W ostatnich latach życia jego dom we Wiedniu został przeszukany i znaleziono listy, które wskazywały, że brał udział w politycznym spisku. 8 kwietnia 1860 popełnił samobójstwo. Żałobę ogłoszono wtedy na całych Węgrzech a później zaczęto stawiać mu pomniki.

Przedsiębiorstwo Turystyczno-Transportowe Chortycia
Pl. Na Bramie 8, 37-700 Przemyśl
NIP 795-000-51-39, REGON-EKD 650023845-6023
ING Bank Śląski SA O/Przemyśl, Konto: 45 1050 1546 1000 0022 9095 1777
© Biuro Podróży Chortycia
Wycieczki do Budapesztu